Skip to content

Risk management

Opdrachtgever

Wereldwijd opererende bierbrouwer

Opdracht

Breng de Cyber Security risico’s in beeld van de huidige IT en OT omgevingen. En geef aanbevelingen die het niveau van Cyber Security, waar nodig verhogen.

Opdrachtomschrijving

Onderzoek de stand van zaken met betrekking tot de te nemen maatregelen op het gebied van security, zowel van de IT als de OT omgeving. Het onderzoek dient zowel organisatorische aspecten (onder meer beleid, processen en procedures), als technische aspecten (de IT en OT infrastructuur) te bevatten. Het op te leveren resultaat dient te bestaan uit een overzicht van de bevindingen en de daaruit volgende concrete aanbevelingen: de te implementeren maatregelen. De aanbevelingen moeten worden voorzien van een prioriteit, weergegeven in de roadmap.

Resultaat

Roadmap voor de te nemen maatregelen. Na de uitvoering moet de Cyber Security naar het vereiste niveau van de organisatie en de wet- en regelgeving zijn gebracht.

 

 

Mastering Projects

Bekijk hieronder een aantal door ons gerealiseerde projecten en ontdek aan de hand van deze voorbeelden wat wij ook voor u kunnen betekenen. Nu en in de toekomst.
Op basis van de ingevulde wensen, nemen wij contact met je op om de aanvraag compleet te maken.