Skip to content

Privacy Impact Analyse

Opdrachtgever

Nederlandse Gemeente

Opdracht

Breng de privacygevoelige informatie onder in een aantal specifieke processen.

Opdrachtomschrijving

Het uitvoeren van een analyse ten aanzien van privacygevoelige gegevens. Het inzichtelijk maken van de gevoelige persoonsgegevens en een mapping op de ICT-toepassingen die gekoppeld zijn aan het proces en de informatiestromen. Een analyse van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy met aanbevelingen in de vorm van herleidbare organisatorische, procedurele en technische maatregelen.

Resultaat

Op basis van audits en analyses heeft Legian de gemeente een uitgewerkt overzicht aangeboden. Compleet met conclusies en concrete aanbevelingen voor de te nemen maatregelen.

Mastering Projects

Bekijk hieronder een aantal door ons gerealiseerde projecten en ontdek aan de hand van deze voorbeelden wat wij ook voor u kunnen betekenen. Nu en in de toekomst.
Op basis van de ingevulde wensen, nemen wij contact met je op om de aanvraag compleet te maken.