Maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze sponsorships

Sinds 2019 zijn we actief met uiteenlopende initiatieven die spelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en onze sociale omgeving. Wij vinden dat we als organisatie en werkgever een belangrijke rol te vertolken hebben. Daarbij ligt de focus op een drietal thema’s naast sponsoring van onze sociale omgeving.

MVO-Register

Het MVO-Register helpt ons om onze MVO prestatie zichtbaar en transparant te maken. De jaarlijkse hertoetsing houdt ons scherp en verloopt professioneel maar ook heel pragmatisch. Het zorgt ervoor dat we gestructureerd onze MVO prestatie verbeteren.

MVO Beleidsverklaring

Onze MVO Beleidsverklaring is te lezen via deze link.

Sponsorships

Wij vinden het belangrijk om naast onze dienstverlening een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere toekomst. Daarom werken wij met een aantal partijen samen om positieve veranderingen en verbeteringen in de maatschappij te realiseren.

Bekijk Habitat for Humanity