Risk Management IT en OT

Opdrachtgever

Container terminal

Opdracht

Bepaal de risico’s in de IT en OT omgevingen op het gebied van Cyber Security. Geef aanbevelingen voor geconstateerde kwetsbaarheden.

Opdrachtomschrijving

Onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de te nemen maatregelen op het gebied van Cyber Security. Het onderzoek omvat zowel organisatorische aspecten (onder meer beleid, processen en procedures), als technische aspecten (de IT en OT infrastructuur).

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek bestond uit een overzicht van de bevindingen en daaruit volgende concrete aanbevelingen (de te implementeren maatregelen). Het opvolgen van de aanbevelingen heeft geleid tot een vele malen hoger niveau op het gebied van Cyber Security.

Privacy Impact Analyse

Opdrachtgever

Nederlandse Gemeente

Opdracht

Breng de privacygevoelige informatie onder in een aantal specifieke processen.

Opdrachtomschrijving

Het uitvoeren van een analyse ten aanzien van privacygevoelige gegevens. Het inzichtelijk maken van de gevoelige persoonsgegevens en een mapping op de ICT-toepassingen die gekoppeld zijn aan het proces en de informatiestromen. Een analyse van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy met aanbevelingen in de vorm van herleidbare organisatorische, procedurele en technische maatregelen.

Resultaat

Op basis van audits en analyses heeft Legian de gemeente een uitgewerkt overzicht aangeboden. Compleet met conclusies en concrete aanbevelingen voor de te nemen maatregelen.

Risk management

Opdrachtgever

Wereldwijd opererende bierbrouwer

Opdracht

Breng de Cyber Security risico’s in beeld van de huidige IT en OT omgevingen. En geef aanbevelingen die het niveau van Cyber Security, waar nodig verhogen.

Opdrachtomschrijving

Onderzoek de stand van zaken met betrekking tot de te nemen maatregelen op het gebied van security, zowel van de IT als de OT omgeving. Het onderzoek dient zowel organisatorische aspecten (onder meer beleid, processen en procedures), als technische aspecten (de IT en OT infrastructuur) te bevatten. Het op te leveren resultaat dient te bestaan uit een overzicht van de bevindingen en de daaruit volgende concrete aanbevelingen: de te implementeren maatregelen. De aanbevelingen moeten worden voorzien van een prioriteit, weergegeven in de roadmap.

Resultaat

Roadmap voor de te nemen maatregelen. Na de uitvoering moet de Cyber Security naar het vereiste niveau van de organisatie en de wet- en regelgeving zijn gebracht.