Aanbesteding Wide Area Network

Opdrachtgever

Wereldwijde fabrikant en distributeur van bevestigingsmaterialen.

Opdracht

Begeleiden van het aanbestedingsproces. De opdracht bestond uit de volgende hoofdactiviteiten: Inventarisatie van functionele en niet functionele eisen en wensen​ van de organisatie; een marktconsultatie internationale WAN leveranciers​, het opstellen van een globaal transitieplan​ en het in kaart brengen en onderbouwen van de financiële consequenties als offertebeoordelingen en gunningsadvies​.

Resultaat

Met de gekozen leverancier heeft de klant 15% bespaard op de WAN kosten, met een betere kwaliteit van dienstverlening.

Migratie naar Cisco ACI

Opdrachtgever

SAAS leverancier

Opdracht

Technische eindverantwoordelijkheid bij de voorbereiding en migratie van een drietal multi-tenant Datacenters naar Cisco ACI​. Belangrijkste activiteiten waren het opstellen van high en low level designs, het uitdenken van migratie scenario’s en het opstellen van draaiboeken voor de operations afdeling.

​Resultaat

In totaal zijn circa 75 eindklanten (organisaties) met een minimale onderbreking van de dienstverlening, gemigreerd naar de nieuwe Cisco ACI omgeving.

Business & IT Alignment

Opdrachtgever

Hostingprovider (Europese top 10 speler)

Opdracht

Breng de IT diensten en aanwezige kennis bij de provider in lijn met de ontwikkelingen in de markt. Pas de operations organisatie hierop aan door financiële besturing en de competenties van medewerkers en klantbeleving te verbeteren. ​Onderdelen die uitgevoerd moeten worden zijn:

  • Standaardisatie van het framework Quality & Process​.
  • Ingericht en geborgd proces ten aanzien van Cost Management .
  • Ingericht en geborgd proces ten aanzien van Change Management​.
  • ​Nieuwe managers- en medewerkersprogramma​’s.
  • Drivers klanttevredenheid vastgesteld en geborgd.

​Resultaat

Het gewenste resultaat van de opdracht is behaald binnen de financiële forecast met een 3% afwijking van realisatie.​

Ondersteuning bij digitalisering

Opdrachtgever

Nationale luchthaven

Opdracht

Het ondersteunen bij verregaande digitalisering van de primaire processen om ambities te verwezenlijken.

Opdrachtomschrijving

Het uitvoeren van projecten die in drie hoofdstromen ingedeeld zijn. Het leveren van kennis en capaciteit voor activiteiten op het gebied van Architectuur & Design, Cyber Security & Privacy en transitie naar een regie-organisatie.

Resultaat

Projecten zijn binnen tijd en budget succesvol uitgevoerd en de regie-organisatie functioneert naar verwachting.

Outtasking

Opdrachtgever

Amerikaanse Managed Services Provider

Opdracht

Het inrichten en plaatsen van mensen in teams met een specifieke taak op basis van een fixed fee per team en taak. 

Opdrachtomschrijving

Het inrichten en plaatsen van mensen in een drietal teams. Teams die zich bezighouden met netwerkarchitectuur & design, het ontwikkelen van specifieke beheer tooling en project management voor een aantal wereldwijd opererende klanten.

Resultaat

De opdrachtgever heeft met het resultaat zijn operationele kosten kunnen verlagen.