Nieuw datacenternetwerk

Opdrachtgever

Telecom provider

Opdracht

Ontwerp een netwerkinfrastructuur wat zich uitstrekt over 2 nieuwe Datacenters, stel testplannen op en bedenk een migratiestrategie en communicatieplan voor de circa 375 klantconnecties. Begeleid de interne beheerafdeling bij het uitvoeren van de testen en de migratiestappen.

Resultaat

De migraties zijn succesvol verlopen met een minimale uitval voor klanten.

Toekomstvast netwerk

Opdrachtgever

Nederlandse Gemeente (G4)

Opdracht

Ontwikkel op basis van een functionele toekomstschets een Visie en Roadmap voor een toekomstvaste netwerkinfrastructuur.

Opdrachtomschrijving

Het ontwikkelen van een visie en roadmap voor de uitvoering van een toekomstvaste netwerkinfrastructuur op basis van input uit een functionele toekomstschets. Het eindproduct (visiedocument) geeft inzicht in de vertaling van de visie naar concrete activiteiten die opgenomen zijn in een roadmap. In de roadmap is rekening gehouden met prioriteiten vanuit Life Cycle Management en de budgettaire consequenties per uit te voeren activiteit.​

Resultaat

Meerjarenplan voor de migratie naar een toekomstvaste netwerkinfrastructuur, welke aansluit bij de beschikbare budgetten per jaar.