Skip to content

Disclaimer

Deze website is eigendom van Legian. Alle auteursrechten worden voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legian teksten of andere informatie van deze website te verspreiden of te verveelvoudigen.

Legian aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Legian garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Legian gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Legian op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Op basis van de ingevulde wensen, nemen wij contact met je op om de aanvraag compleet te maken.