Skip to content

IT Security Basics​

IT security Basics  zorgt voor concrete, toepasbare securitymaatregelen, gebaseerd op de CIS Top 20 en geborgd met de uitvoerende partijen zodat de implementatie direct uitgevoerd kan worden. De CIS Top 20 verzorgt een gedetailleerd en technisch framework met best practices die Legian toepast in deze dienst. Met deze dienst bepalen wij zo concreet mogelijk welke basismaatregelen minimaal geregeld dient te worden. Wij adviseren over de inrichting van de benodigde maatregelen. Daarbij zijn de adviezen concreet en gericht op maatregelen die effectief zijn en voldoen aan de minimaal gestelde eisen uit het CIS-framework